Blog kancelaria prawna Rzeszów

Prawo karne – dowody z opinii biegłych w procesach karnych

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego – dlaczego instytucja biegłego jest tak istotna z punktu widzenia interesów naszych Klientów?

System dozoru elektronicznego w czasie pandemii COVID-19

Panujący stan pandemii wywołany koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19, zmusza ustawodawcę do podejmowania kolejnych kroków w kierunku związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków koronawirusa.

Życzenia Świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2021, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia.

Prawo karne – bójka lub pobicie w świetle regulacji art. 158 kodeksu karnego

Tytułem wstępu należy wskazać, że zgodnie z zamysłem ustawodawcy osoba biorąca udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Prawo budowlane – nowelizacja z dnia 19.09.2020r.

Publikując niniejszy wpis opisujemy już istniejący (nowy) porządek prawa budowlanego w Polsce, który został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 13 lutego 2020 r.

Problem z odszkodowaniem – poradnik dla czytelników

Działając jako doświadczona kancelaria adwokacka w Rzeszowie, od wielu lat zajmujemy się tematyką odszkodowań i dochodzeniem wszelkich roszczeń z nimi związanych. Celowo stosujemy sformułowanie „wszelkich roszczeń”, gdyż zakres naszej działalności obejmuje szeroki wachlarz usług związanych z odszkodowaniami.

Jak odwołać darowiznę, a kiedy nie można odwołać darowizny?

Darowizna, jako nieodpłatne przeniesienie własności, dokonywana jest przeważnie z dobrej woli, m.in. w ramach udanych relacji rodzinnych. Życie pisze jednak różne scenariusze i niekiedy może okazać się, że obdarowany w rzeczywistości nie zasługuje na otrzymaną korzyść. Nie każdy darczyńca wie o tym, że polskie prawo umożliwia mu w pewnych przypadkach…

Sprawy sądowe o odszkodowania i zadośćuczynienia

W obecnych realiach rynkowych powszechne jest uchylanie się od wypłaty świadczeń przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe i inne podmioty zobowiązane oraz zaniżanie wypłacanych odszkodowań i zadośćuczynień.

Tarcza antykryzysowa, a zmiany w zakresie podejmowania uchwał i udziału w posiedzeniach organów w spółkach z.o.o. oraz akcyjnych

Wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych szereg zmian dotyczących zwłaszcza zakresu funkcjonowania spółek, w tym także sposobu odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez organy spółek kapitałowych, przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Umowy najmu lokali użytkowych w świetle „Tarczy antykryzysowej”

W związku z wprowadzonym na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii na obszarze RP, ustanowiono czasowe ograniczenia działalności handlowej i usługowej.

SĄDY - bieg terminów procesowych i sądowych w czasie epidemii

Stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 niewątpliwie negatywnie rzutuje na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a tym samym nie pozostaje bez wpływu na toczące się postępowania i nieodzownie powiązany z nimi bieg terminów procesowych.

Rozwiązujemy problemy, dostarczamy eksperckiej wiedzy

Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich…

Pomoc prawna w dobie koronawirusa

Senat przyjął ustawę antywirusową bez poprawek. Koronawirus zmienił życie Polaków. Większość obywateli przebywa w domach. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne.

Zarzuty o przestępstwa narkotykowe, posiadanie i handel narkotykami

„O przestępstwach narkotykowych” słyszymy niemalże codziennie. Codziennie zatrzymywane są osoby związane z posiadaniem narkotyków, handlem narkotykami, przemytami etc. Skala złożoności tego zjawiska jest ogromna, dlatego też zdecydowaliśmy podzielić się z czytelnikami naszymi obserwacjami i doświadczeniem.

Jazda pod wpływem alkoholu - pomoc prawna w Rzeszowie

Jazda pod wypływem alkoholu – tak potocznie nazywamy jedno z najczęściej występujących w Polsce wykroczeń bądź przestępstw. Właśnie na kanwie mnogości sytuacji, z którymi jako Kancelaria Baran mamy okazję się spotykać. Już na samym wstępie wskazaliśmy, że istnieją dwie prawne kwalifikacje opisywanego czynu.

Czym jest i jak działa Europejski Nakaz Aresztowania?

Wiele osób zastanawia się nad znaczeniem pojęcia „Europejski Nakaz Aresztowania”. My, praktycy prawa spotykamy się z tym terminem niezwykle często. Dla nas jest to ENA – dokument wydawany w następstwie przeprowadzenia transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w którym dochodzi do przekazania osoby: podejrzanej, oskarżonej lub wykonania wyroku, zastosowania środka zapobiegawczego w…

Skuteczna kancelaria prawna w Rzeszowie

W zakresie działalności Kancelarii Baran świadczymy usługi pomocy prawnej w odniesieniu do materii związanej z przestępstwami gospodarczymi. Przez przestępstwo gospodarcze rozumiemy czyn zabroniony, który godzi w mienie społeczne i porządek stosunków gospodarczych. Do przestępstw gospodarczych zaliczamy takie czyny karalne, które godzą bądź zagrażają ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego.

Znaczące zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Z dniem 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Ustawa), która m.in dokonała nowelizacji niektórych przepisów kodeksu spółek handlowych (ksh). Poniżej przedstawiamy zmiany, które w ocenie Kancelarii są najbardziej istotne dla przedsiębiorców.

„Wyrok TSUE” a sytuacja kredytobiorców

„Wyrok TSUE” a sytuacja kredytobiorców Strona główna Jak zmieniła się sytuacja kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w frankach szwajcarskich po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt: C 260/18. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019…

Procedura karna - nowelizacja

Procedura karna – nowelizacja Strona główna Nowelizacja prawa karnego Nowelizacja kodeksu postępowania karnego – spore oczekiwania oraz niepewne skutki wprowadzonych regulacji prawnych. Według zamierzeń Ministerstwa Sprawiedliwości dzień 5 października 2019 r. miał okazać się początkiem wejścia procedury karnej na zupełnie inne tory. To właśnie w tym dniu weszła w życie…