Posiadasz kredyt we Frankach?
Poznaj zakres jak działamy w sporach z Bankami

Posiadanie przez konsumentów problematycznych kredytów frankowych jest zagadnieniem, które nieprzerwanie od wielu lat funkcjonuje w przestrzeni publicznej w zakresie tematyki kredytów hipotecznych.  Nasza kancelaria adwokacka w Rzeszowie świadczy usługi prawne związane z kredytami frankowymi zaciągniętymi przez konsumentów.

Kredyty Frankowe i Pomoc Frankowiczom

Nasz doświadczony zespół adwokacki od kilku lat prowadzi postępowania polubowne i sądowe na rzecz interesów naszych Klientów.
Działania naszej kancelarii charakteryzuje:

KOMPLEKSOWOŚĆ DZIAŁANIA

(świadczymy usługi na każdym etapie postępowania, rozpoczynając od postępowania polubownego, przechodząc do postępowania sądowego w celu stwierdzenia nieważności umowy kredytu hipotecznego w CHF, zarzucenia bezskuteczności postanowień w postaci tzw. klauzul abuzywnych – niedozwolonych klauzul indeksacyjnych)

ZAANGAŻOWANIE I DOŚWIADCZENIE

(w tym kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu kredytów hipotecznych zaciągniętych w obcej walucie – frankach szwajcarskich),

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁANIA

(nasi Klienci na każdym etapie są informowani o postępach w toczących się postępowaniach. Kontaktujemy się z Klientem w dowolnie wybranej przez Klienta formie),

KONKURENCYJNE STAWKI

(za każdym razem informujemy Klienta odnośnie wysokości oczekiwanego wynagrodzenia za świadczone usługi prawne).

Niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia od Klienta, przystępujemy do świadczenia usługi i wyliczenia wysokości roszczenia.
Jesteśmy przygotowani na prowadzenie rozmów z bankami na każdym poziomie: polubownym oraz sądowym.

I. Przeciwko jakim bankom prowadzimy sprawy?

Nasza kancelaria adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie umów hipotecznych we frankach szwajcarskich (CHF) zawartych z takimi instytucjami bankowymi jak m.in.:

 • Alior Bank
 • BPH Bank
 • Santander Bank (dawniej również Bank Zachodni WBK)
 • Millenium Bank
 • Multibank (przejęty przez mBank)
 • mBank
 • PEKO Bank
 • PKO BP Bank
 • Nordea (przejęty przez PKO BP)
 • Raiffeisen Bank
 • Polbank EFG ( przejęty przez Raiffeisen Bank)
 • Deutsche Bank

II. Jakie dokumenty należy przygotować?

Przed nawiązaniem kontaktu z naszą kancelarią adwokacką, radzimy przygotować następujące (niezbędne) dokumenty do właściwego zbadania sprawy przez nasz zespół:

 • Umowa o kredyt hipoteczny w walucie franka szwajcarskiego
 • Regulamin kredytu
 • Tabelę opłat i prowizji
 • Ewentualne aneksy do umowy o kredyt hipoteczny
 • Harmonogram spłat rat kredytu hipotecznego
 • Potwierdzenia spłat rat kredytowych;
 • Korespondencja z bankiem (jeżeli taka była prowadzona)
 • Inne dokumenty, które są w Państwa posiadaniu (nasza kancelaria samodzielnie oceni ich przydatność w kontekście konkretnego rozwiązania prawnego).

III. Zasady finansowania, dogodne i przejrzyste

Koszty prowadzenia procesu i wynagrodzenie dla kancelarii adwokackiej:

Nasza kancelaria podchodzi do każdej sprawy indywidualnie, z wykorzystaniem doświadczenia z przebiegu dotychczasowych postępowań polubownych i sądowych z bankami. To samo dotyczy kwestii wynagrodzenia należnego od Klienta. Każdorazowo indywidualnie przedstawiamy Klientowi propozycję wynagrodzenia z tytułu świadczenia przez nas usług prawnych w zakresie prowadzenia sporu z bankami. Wynagrodzenia te są wartościami rynkowymi, często mocno konkurencyjnymi. Szanujemy naszych Klientów i rzetelnie się z nimi rozliczamy.

IV. Co otrzymam po zgłoszeniu mojej sprawy do kancelarii?

Opis przebiegu sprawy przeciwko bankowi w sporze o kredyt frankowy (syntetyczny i hasłowy opis przebiegu najczęstszych spraw frankowych w naszej kancelarii adwokackiej):

 1. Weryfikacja dokumentów otrzymanych od Klienta
 2. Podpisanie umowy o świadczenie usług prawnych oraz udzielenie pełnomocnictwa przez Klienta;
 3. Wystąpienie z wnioskiem o polubowne rozwiązanie sporu;
 1. Wystosowanie przedsądowego wezwania do zapłaty
 2. Złożenie w sądzie pozwu
 3. Uzyskanie prawomocnego wyroku sądu bądź zawarcie ugody.

Aktualne orzecznictwo w sprawie kredytów frankowych

O orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w Polsce odnośnie kredytów frankowych słyszymy i czytamy niemal codziennie. W chwili obecnej – czyli na samym początku 2022 r., kwestia aktualnych wyroków jest niezwykle problematyczna, gdyż w dalszym ciągu oczekujemy na najważniejsze rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Do rozstrzygnięcia pozostają pytania skierowane do Sądu Najwyższego w sprawach:

 • III CZP 6/21;
 • III CZP 13/21;
 • III CZP 46/21;
 • III CZP 54/21;

Dodatkowo z pomocą nie przychodzi również brak uchwały Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/21, w której ma zostać rozstrzygniętych 6 zagadnień prawnych, determinujących dalsze postępowania przed sądami powszechnymi.

W obliczu oczekiwania na powyższe rozstrzygnięcia oraz mając na uwadze ostatnie wyroki sądów powszechnych (m.in. przegranych 1700 spraw frankowych z mBankiem przed sądem okręgowym), bezspornym pozostaje wskazanie, że w sporze z bankiem, należy dysponować profesjonalnym i doświadczonym wsparciem zaufanego zespołu adwokackiego.

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Baran Rzeszów – zaufany partner w sporze z bankiem w sprawie kredytów frankowych

Kancelaria adwokacka Grzegorz Baran w Rzeszowie świadczy szeroki wachlarz usług prawnych z zakresu prowadzenia postępowań polubownych oraz sądowych z bankami w sprawach problematycznych kredytów frankowych. Doskonała znajomość przepisów prawa, doświadczenie zdobyte w wielu postępowaniach sądowych w sporach z bankami oraz indywidualne podejście do każdego Klienta – wszystko to daje gwarancję należytego prowadzenia powierzonych spraw.

Znamy aktualne orzecznictwo sądowe, śledzimy wszelkie zmiany i doskonale znamy obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności prawa krajowego oraz prawa międzynarodowego
(w tym w szczególności zapisów Dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich).

Potrzebujesz konsultacji? Prześlij nam umowę do analizy

Zachęcamy do podjęcia z nami kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie.
Wypełnienie formularza zajmie tylko chwilkę.

e-mail: adw.g.baran@wp.pl

telefon: +48 17 852 25 51

Formularz zgłoszenia sprawy frankowej

  Załącz plik umowy lub innego dokumentu (opcjonalnie)