Aktualne informacje i zmiany w prawie w dobie pandemii

/
COVID-19

System dozoru elektronicznego w czasie pandemii COVID-19

Panujący stan pandemii wywołany koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującym chorobę COVID-19, zmusza ustawodawcę do podejmowania kolejnych kroków w kierunku związanym z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków koronawirusa.

Tarcza antykryzysowa, a zmiany w zakresie podejmowania uchwał i udziału w posiedzeniach organów w spółkach z.o.o. oraz akcyjnych

Wprowadzono do Kodeksu spółek handlowych szereg zmian dotyczących zwłaszcza zakresu funkcjonowania spółek, w tym także sposobu odbywania posiedzeń oraz podejmowania uchwał przez organy spółek kapitałowych, przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Umowy najmu lokali użytkowych w świetle „Tarczy antykryzysowej”

W związku z wprowadzonym na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii na obszarze RP, ustanowiono czasowe ograniczenia działalności handlowej i usługowej.

SĄDY - bieg terminów procesowych i sądowych w czasie epidemii

Stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 niewątpliwie negatywnie rzutuje na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a tym samym nie pozostaje bez wpływu na toczące się postępowania i nieodzownie powiązany z nimi bieg terminów procesowych.

Rozwiązujemy problemy, dostarczamy eksperckiej wiedzy

Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich…

Pomoc prawna w dobie koronawirusa

Senat przyjął ustawę antywirusową bez poprawek. Koronawirus zmienił życie Polaków. Większość obywateli przebywa w domach. Zamknięto placówki oświatowe i kulturalne.