Blog kancelaria prawna Rzeszów

/
/
Blog
/
Page 4

Rozwiązujemy problemy, dostarczamy eksperckiej wiedzy

Celem rządu w obliczu pandemii koronawirusa jest ochrona miejsc pracy i zapewnienie bezpieczeństwa finansowego oraz zdrowotnego naszych obywateli i firm. Koszty związane z obecną sytuacją gospodarczą powinny być rozłożone pomiędzy sektor przedsiębiorstw, pracowników, system finansowy i sektor publiczny w sposób solidarny i adekwatny do możliwości, z dbałością o bezpieczeństwo wszystkich sfer życia społecznego i gospodarczego w Polsce.

Czytaj więcej »

Jazda pod wpływem alkoholu – pomoc prawna w Rzeszowie

Jazda pod wypływem alkoholu – tak potocznie nazywamy jedno z najczęściej występujących w Polsce wykroczeń bądź przestępstw. Właśnie na kanwie mnogości sytuacji, z którymi jako Kancelaria Baran mamy okazję się spotykać. Już na samym wstępie wskazaliśmy, że istnieją dwie prawne kwalifikacje opisywanego czynu.

Czytaj więcej »

Czym jest i jak działa Europejski Nakaz Aresztowania?

Wiele osób zastanawia się nad znaczeniem pojęcia „Europejski Nakaz Aresztowania”. My, praktycy prawa spotykamy się z tym terminem niezwykle często. Dla nas jest to ENA – dokument wydawany w następstwie przeprowadzenia transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w którym dochodzi do przekazania osoby: podejrzanej, oskarżonej lub wykonania wyroku, zastosowania środka zapobiegawczego w postaci pozbawienia wolności.

Czytaj więcej »

Skuteczna kancelaria prawna w Rzeszowie

W zakresie działalności Kancelarii Baran świadczymy usługi pomocy prawnej w odniesieniu do materii związanej z przestępstwami gospodarczymi. Przez przestępstwo gospodarcze rozumiemy czyn zabroniony, który godzi w mienie społeczne i porządek stosunków gospodarczych. Do przestępstw gospodarczych zaliczamy takie czyny karalne, które godzą bądź zagrażają ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego.

Czytaj więcej »

Znaczące zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych

Z dniem 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Ustawa), która m.in dokonała nowelizacji niektórych przepisów kodeksu spółek handlowych (ksh). Poniżej przedstawiamy zmiany, które w ocenie Kancelarii są najbardziej istotne dla przedsiębiorców.

Czytaj więcej »