Pomoc prawna w zakresie nieruchomości

/
/
Nieruchomości
nieruchomości

Sprawy związane z prawnymi aspektami z zakresu rynku nieruchomości stanowią jedną z głównych specjalizacji naszej kancelarii prawnej. Długoletnie doświadczenie naszych prawników pozwala nam swobodnie poruszać się po często zawiłych aspektach z nimi związanych.

Współpracujemy z zaufanymi biurami projektowymi, doradcami finansowymi oraz podatkowymi.W zakresie naszej działalności znajduje się szeroko pojęty audyt (due diligence nieruchomości), negocjowanie umów z zakresu obrotu nieruchomościami, analizy kontraktów deweloperskich, doradztwo w zakresie inwestycji budowlanych etc.

Wierzymy, że jedynie profesjonalny zespół złożony z wielu specjalistów z różnych dziedzin jest w stanie należycie doradzać swoim Klientom.

Regulowanie stanu prawnego nieruchomości

W zakresie działalności naszej kancelarii prawnej znajduje się kompleksowa obsługa w odniesieniu do wnikliwego zbadania stanu prawnego nieruchomości oraz regulacja zastanego stanu prawnego do stanu pożądanego przez naszego klienta.

Przez regulację stanu prawnego nieruchomości rozumiemy szereg podejmowanych działań i procedur zmierzających do wykazania aktualnego stanu prawnego odnoszącego się do konkretnej nieruchomości.

W zakresie proceduralnym działania te obejmują m.in.:

  • zakładanie ksiąg wieczystych,
  • dokonywanie wpisów w księgi wieczyste,
  • ujawnianie ograniczonych praw rzeczowych oraz roszczeń w księdze wieczystej,
  • dziedziczenie oraz procedury tym związane,
  • ustanawianie służebności,
  • zniesienie współwłasności nieruchomości,
  • sprzedaż nieruchomości z lokatorem,
  • dochodzenia wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu etc.

Znajomość procedur prawnych oraz zaangażowanie naszego kompletnego zespołu prawników, jest gwarantem należytego wykonania powierzonego nam zadania.

Prowadzimy najtrudniejsze postępowania związane z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości i posiadamy skuteczny i przez lata wypracowany model działania, który korzystnie wpływa na interesy naszych klientów.

Odzyskiwanie utraconych nieruchomości

Zagadnienie to budzi wiele kontrowersji i niejednokrotnie wymaga niezwykle wnikliwej analizy, gdyż odzyskanie prawa własności nieruchomości wiąże się z prowadzeniem postępowań administracyjnych i sądowych w celu odzyskania przez danych właścicieli bądź spadkobierców praw do własności nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa w drodze wadliwych decyzji administracyjnych bądź innych aktów prawnych organów administracji publicznej.

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań zmierzających do wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwego aktu, co otwiera dalszą drogę do skutecznego odzyskania nieruchomości na drodze postępowania cywilnego przed sądem bądź dochodzenia odszkodowania za utracone prawo własności.

Wierzymy, że każdy przypadek należy wnikliwie sprawdzić i prawidłowo ocenić zasadność roszczeń naszych klientów.

Przygotowanie i nadzór umów do realizacji kontraktów budowlanych

Nasza kancelaria świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie negocjacji, przygotowania warunków umowy oraz realizacji i nadzoru kontraktów budowlanych. Śledzimy zmiany i dostosowujemy kontrakty do systematycznie wprowadzonych modyfikacji. Na każdym etapie współpracy z klientem z branży budowlanej, korzystamy z wsparcia zaufanych biur projektowych, kierowników budowy oraz rzeczoznawców i biegłych sądowych.

Wiemy jak ważne jest precyzyjne zakontraktowanie danego zamierzenia inwestycyjnego oraz jego prawidłowa obsługa oparta na wypracowanych postanowieniach umownych, które działają na korzyść naszych klientów.

Doradztwo na etapie nabywania nieruchomości gruntowych, budynków oraz lokali mieszkalnych

Nasza kancelaria prawna świadczy usługi związane z szeroko pojętym doradztwem w zakresie nabywania nieruchomości gruntowych, budynków, lokali mieszkalnych oraz usługowych. U podstaw naszego działania leży wnikliwe zbadanie stanu prawnego nieruchomości i sporządzenie szczegółowego raportu due diligence , który stanowi zbiór dokumentów na podstawie których podejmujemy określone działania prawne i doradcze dla naszych klientów.

Klient otrzymuje od nas pełny raport, na podstawie którego wspólnie oceniamy korzyści i zagrożenia płynące z decyzji związanej z nabyciem konkretnej nieruchomości. Dodatkowym atutem naszej działalności jest fakt, iż położenie obiektu nie ma dla nas znaczenia.

Sporządzanie, opiniowanie umów sprzedaży, ustanowienie użytkowania wieczystego, najmu i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz egzekwowanie należności z tych gruntów

W zakresie działalności naszej kancelarii prawnej należy również sporządzanie i opiniowanie umów sprzedaży nieruchomości, ustanawianie użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i związane z tego tytułu egzekwowanie zakontraktowanych należności.

Sprawy dotyczące wywłaszczeń i odszkodowań za czynności przedsiębrane przez podmioty publiczne

Nasza kancelaria oferujemy wsparcie w prowadzeniu spraw dotyczących wywłaszczeń oraz odszkodowań za czynności podejmowane przez podmioty publiczne. Problematyka wywłaszczenia obejmuje kwestie związane z pozbawieniem bądź ograniczeniem prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego w odniesieniu do nieruchomości w formie decyzji administracyjnej.

Kwestie związane z wywłaszczeniem, nierozerwalnie związane są z interesem publicznym oraz inwestycjami publicznymi. Nasi prawnicy oferują pomoc prawną m.in. w sytuacji, gdy nieruchomość naszych klientów zagrożona jest przymusowym wykupem przez podmiot publiczny. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cel publiczny i za słusznym odszkodowaniem – doskonale znamy znaczenie konstytucyjnej konstrukcji i z sukcesem pomagamy klientom rozwiązać najtrudniejsze sprawy wywłaszczeniowe.

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości Rzeszów

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas