Prawo karne i pomoc prawna w jego zakresie​

W zakresie usług prawnych świadczonych przez naszą kancelarię prawną, znajduje się szeroko pojęta obsługa w dziedzinie Prawa Karnego.
Dysponujemy zespołem adwokatów, posiadającym długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie reprezentowania naszych Klientów na gruncie przepisów karnych.

Reprezentowanie Klientów w sprawach karnych

Doskonała znajomość przepisów prawa materialnego oraz zagadnień proceduralnych, legitymuje naszą kancelarię do reprezentowania klientów w sprawach o najwyższym stopniu skomplikowania. 

Do spraw karnych zaliczamy m.in.:

  • przestępstwa gospodarcze,
  • przestępstwa karno-skarbowe,
  • przestępstwa pospolite,
  • sprawy o wykroczenia.
Nasi prawnicy skrupulatnie opracowują najlepsze z możliwych strategii obrony, które dzięki ogromnemu zaangażowaniu całego zespołu kancelarii umożliwiają skuteczne działanie w imieniu i na rzecz naszych Klientów.
 

W zakresie naszej działalności znajduje się również wsparcie  podczas całego postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego oraz postępowania wykonawczego.

Zespół Kancelarii wielokrotnie reprezentował Klientów m.in. jako obrońcy oskarżonego czy pełnomocnicy pokrzywdzonego.

Prawo karne

Pomoc Prawna w zakresie Prawa Karnego

Kancelaria Prawna BARAN świadczy kompleksową obsługę Klientów w zakresie szeroko rozumianej reprezentacji w sprawach karnych.

Przestępstwa gospodarcze

W zakresie działalności Kancelarii Baran świadczymy usługi pomocy prawnej w odniesieniu do materii związanej z przestępstwami gospodarczymi. Przez przestępstwo gospodarcze rozumiemy czyn zabroniony, który godzi w mienie społeczne i porządek stosunków gospodarczych.

Do przestępstw gospodarczych zaliczamy takie czyny karalne, które godzą bądź zagrażają ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego. Polegać mogą na naruszeniu zaufania, związanego z pozycją sprawcy, lub instytucją życia gospodarczego, grożące utratą zaufania społecznego gospodarczego lub jego podstawowych instytucji.

Przykłady przestępstw gospodarczych:

  • fałszowanie pieniędzy i papierów wartościowych,
  • przestępstwa giełdowe i bankowe, oszustwa kapitałowe,
  • przestępstwa komputerowe, tworzenie fikcyjnych przedsiębiorstw,
  • przestępstwa celne,
  • fałszowanie zestawień bilansowych i księgowych,
  • przestępstwa na szkodę konsumentów.

Przestępstwa karno-skarbowe

Nasza kancelaria świadczy usługi prawne związane z prowadzeniem spraw z zakresu przestępstw karno-skarbowych. Przestępstwem skarbowym nazywamy czyn, który jest społecznie szkodliwy, zawiniony oraz zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełniania.

Zespół adwokatów , którzy reprezentują interesy naszych klientów w zakresie przestępstw skarbowych doskonale porusza się po zagadnieniach prawnych zawartych w przepisach, w szczególności w kodeksie karnym skarbowym, którego właściwe stosowanie stanowi podstawę należytego świadczenia pomocy prawnej.

Reprezentując interesy naszych klientów kompleksowo badamy każdy etap postępowania, obieramy właściwe strategie obrony i działania. Zarzuty związane z przestępstwami karno-skarbowymi należą do coraz częściej występujących w odniesieniu do przedsiębiorców, dlatego też wybór właściwej kancelarii prawnej do ochrony Państwa interesów, szczególnie teraz jest niezwykle istotny i może determinować przyszły byt prawny Państwa przedsięwzięcia oraz znacznie ingerować w sferę życia prywatnego.

Przestępstwa tzw. pospolite​

W zakresie usług prawnych świadczonych przez naszych adwokatów wchodzą sprawy związane z tzw. przestępstwami pospolitymi. Do przestępstw pospolitych zaliczamy przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, mieniu, obyczajowości, wymiarowi sprawiedliwości, przestępstwa przeciwko dokumentom oraz coraz częściej przestępstwa skarbowe.

Nasz zespół prawników posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu przestępstw pospolitych i na każdym etapie takiego postępowania zapewnia merytoryczne wsparcie i należytą ochronę prawną w odniesieniu do klientów naszej kancelarii

Sprawy o wykroczenie​

Doskonała znajomość procedur związanych z sprawami o wykroczenia, umożliwia nam skuteczne świadczenie pomocy prawnej. Do najczęstszych spraw, do których ma zastosowanie kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia zaliczamy m.in.: prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, wszelkiego rodzaju wykroczenia kierowców, zakłócanie porządku czy fałszywy alarm etc.

Wiemy jak z pozoru błahe i proste sprawy mogą niekorzystnie wpłynąć na interesy naszych klientów, dlatego też z pełnym zaangażowaniem traktujemy każdą powierzoną nam sprawę. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu spraw o wykroczenia.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE

Świadczymy usługi na każdym etapie postępowania, rozpoczynając od postępowania polubownego, przechodząc do postępowania sądowego.

ZAANGAŻOWANIE I DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie i skuteczna praktyka w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa karnego.

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁANIA

Nasi Klienci na każdym etapie są informowani o postępach w toczących się postępowaniach i sprawach sądowych.

KONKURENCYJNE STAWKI

Przed podjęciem sprawy informujemy Klienta o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia za świadczone usługi prawne.

 

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Baran w Rzeszowie – zaufany partner w sprawach karnych

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Potrzebujesz konsultacji lub porady?

Zachęcamy do podjęcia z nami kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie.
Wypełnienie formularza zajmie tylko chwilkę.

sekretariat@kancelaria-baran.pl

telefon: +48 17 852 25 51

kom. +48 602 703 440