Mediacja i arbitraż

Mediacja i arbitraż

W zakresie działalności naszej kancelarii prawnej znajdują się również sprawy związane z arbitrażem i mediacją, które zaliczane są do konsensualnych metod rozstrzygania sporów.

Sprawy, gdzie wymagana jest mediacja i arbitraż

Na szczególne podkreślenie wymaga fakt, iż przeprowadzenie arbitrażu lub skierowanie sprawy na drogę postępowania mediacyjnego stanowi alternatywę dla niejednokrotnie długotrwałych postępowań sądowych.

Problematyką alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), a w szczególności praktyką arbitrażową zajmuje się w kancelarii adwokat Agnieszka Baran, która wiedzę oraz doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego zdobyła podczas pobytu na Uniwersytecie Maastricht w Holandii.

Orzeczenia arbitrażowe

Zwieńczeniem nauki była praca magisterska zatytułowana „Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards within the territory of Poland: territorial approach or internationalist ?”, w której w komparatystyczny sposób porusza problematykę z zakresu ewentualnych możliwości rozstrzygania i wykonywania na terytorium Polski zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, które uprzednio zostały uchylone w kraju ich pochodzenia.

Mediacja i arbitraż

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE

Świadczymy usługi na każdym etapie postępowania, rozpoczynając od postępowania polubownego, przechodząc do postępowania sądowego.

ZAANGAŻOWANIE I DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie i skuteczna praktyka w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu mediacji.

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁANIA

Nasi Klienci na każdym etapie są informowani o postępach w toczących się postępowaniach i sprawach sądowych.

KONKURENCYJNE STAWKI

Przed podjęciem sprawy informujemy Klienta o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia za świadczone usługi prawne.

 

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Baran w Rzeszowie – zaufany partner w sprawach karnych

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Potrzebujesz konsultacji lub porady?

Zachęcamy do podjęcia z nami kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie.
Wypełnienie formularza zajmie tylko chwilkę.

sekretariat@kancelaria-baran.pl

telefon: +48 17 852 25 51

kom. +48 602 703 440