Mediacja i arbitraż

/
/
Mediacja i arbitraż
Mediacja i arbitraż

W zakresie działalności naszej kancelarii prawnej znajdują się również sprawy związane z arbitrażem i mediacją, które zaliczane są do konsensualnych metod rozstrzygania sporów.

Sprawy, gdzie wymagana jest mediacja i arbitraż.

Na szczególne podkreślenie wymaga fakt, iż przeprowadzenie arbitrażu lub skierowanie sprawy na drogę postępowania mediacyjnego stanowi alternatywę dla niejednokrotnie długotrwałych postępowań sądowych.

Problematyką alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR), a w szczególności praktyką arbitrażową zajmuje się w kancelarii adwokat Agnieszka Baran, która wiedzę oraz doświadczenie w zakresie sądownictwa polubownego zdobyła podczas pobytu na Uniwersytecie Maastricht w Holandii.

Orzeczenia arbitrażowe

Zwieńczeniem nauki była praca magisterska zatytułowana „Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards within the territory of Poland: territorial approach or internationalist ?”, w której w komparatystyczny sposób porusza problematykę z zakresu ewentualnych możliwości rozstrzygania i wykonywania na terytorium Polski zagranicznych orzeczeń arbitrażowych, które uprzednio zostały uchylone w kraju ich pochodzenia.

Pomoc prawna w Rzeszowie

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas