Prawo rodzinne i opiekuńcze

/
/
Prawo rodzinne i opiekuńcze​
Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze jako obszar działalności Kancelarii Adwokackiej Baran w Rzeszowie.

W zakresie działalności naszej kancelarii świadczymy usługi pomocy prawnej związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Prawo rodzinne to szeroka dziedzina prawa obejmująca sprawy odnoszące się do relacji między małżonkami, rodzicami a dziećmi oraz kwestiami związanymi z:

  • roszczeniami alimentacyjnymi,
  • adopcją,
  • kuratelą,
  • opiek,
  • sprawowaniem władzy rodzicielskiej.

Powierzając swoje sprawy naszej kancelarii prawnej, macie Państwo pewność obiektywnego spojrzenia na cały problem oraz pełne doradztwo w zakresie możliwości rozwiązania spraw. Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w relacjach z ich bliskimi oraz dochodzimy należnych roszczeń majątkowych już od poziomu prowadzenia negocjacji przedsądowych.

Sprawy o rozwód

W sprawach związanych z rozwodem nasza kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in.: separację na wniosek małżonka bądź zgodny wniosek stron, rozwód z orzekaniem bądź bez orzekania o winie, dochodzenie roszczeń alimentacyjnych, unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieistnienia małżeństwa. Do każdej z prowadzonych spraw podchodzimy indywidualnie i z szczególną atencją.

Sprawy o podział majątku

W zakresie spraw związanych z podziałem majątku nasza kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in.: ustalenie dorobków w majątku wspólnym małżonków, zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty, majątkowe ustroje małżeńskie, zniesienie wspólności ustawowej, podział majątku wspólnego. Dodatkowo wspieramy naszych klientów w dochodzeniu należnych roszczeń od członków rodziny. Doskonale wiemy, jak postępować w relacjach z innymi osobami, gdyż wnikliwie poznaliśmy i stosujemy prawo, które reguluje stosunkami rodzinnymi.

Sprawy o alimenty

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw alimentacyjnych, do których zaliczamy m.in.: sądowe dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci bądź małżonków, reprezentowanie klientów w sporach o podwyższenie (obniżenie) wysokości świadczenia alimentacyjnego, stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego etc. Sprawy alimentacyjne należą do niezwykle często występujących, dlatego też za każdym razem pamiętamy o indywidualnym podejściu i zachowaniu maksymalnego obiektywizmu względem interesów reprezentowanych przez nas klientów.

Sprawy opiekuńczo-wychowawcze

W zakresie działalności naszej kancelarii znajdują się również sprawy związane z kwestiami opiekuńczo-wychowawczymi, do których zaliczamy m.in.: przyznanie bądź pozbawienie a często również ograniczenie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów oraz wszelkie sprawy związane z sprawowaniem władzy rodzicielskiej. Skutecznie prowadzimy sprawy związane z ustaleniem ojcostwa bądź macierzyństwa, uznaniem dziecka, zaprzeczeniem ojcostwa, unieważnieniem uznania dziecka bądź kwestiami administracyjnymi związanymi z zmianą nazwiska.

Postępowania w sprawach dla nieletnich

W zakresie usług świadczonych przez naszą kancelarię prawną znajdują się również sprawy związane z postępowaniami odnoszącymi się do spraw dla nieletnich. Doskonała znajomość przepisów prawa, w tym ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, legitymuje nas jako rzetelnych pełnomocników do reprezentowania interesów naszych klientów w najbardziej zawiłych postępowaniach.

Adwokat od spraw rodzinnych i spadkowych w Rzeszowie

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas