Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze​

Prawo rodzinne i opiekuńcze jako obszar działalności Kancelarii Adwokackiej Baran w Rzeszowie. W zakresie działalności naszej kancelarii świadczymy usługi pomocy prawnej związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym.

Pomoc w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego

Prawo rodzinne to szeroka dziedzina prawa obejmująca sprawy odnoszące się do relacji między małżonkami, rodzicami a dziećmi oraz kwestiami związanymi z:

 • roszczeniami alimentacyjnymi,
 • adopcją,
 • kuratelą,
 • opieką,
 • sprawowaniem władzy rodzicielskiej.

Powierzając swoje sprawy naszej kancelarii prawnej, macie Państwo pewność obiektywnego spojrzenia na cały problem oraz pełne doradztwo w zakresie możliwości rozwiązania spraw. Skutecznie reprezentujemy naszych klientów w relacjach z ich bliskimi oraz dochodzimy należnych roszczeń majątkowych już od poziomu prowadzenia negocjacji przedsądowych.

Sprawy o rozwód

W sprawach związanych z rozwodem nasza kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • separację na wniosek małżonka bądź zgodny wniosek stron,
 • rozwód z orzekaniem bądź bez orzekania o winie,
 • dochodzenie roszczeń alimentacyjnych,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Do każdej z prowadzonych spraw podchodzimy indywidualnie i z szczególną atencją.

Sprawy o podział majątku

W zakresie spraw związanych z podziałem majątku nasza kancelaria świadczy usługi obejmujące m.in.:

 • ustalenie dorobków w majątku
 • wspólnym małżonków,
 • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty,
 • majątkowe ustroje małżeńskie,
 • zniesienie wspólności ustawowej,
 • podział majątku wspólnego.

Dodatkowo wspieramy naszych klientów w dochodzeniu należnych roszczeń od członków rodziny. Doskonale wiemy, jak postępować w relacjach z innymi osobami, gdyż wnikliwie poznaliśmy i stosujemy prawo, które reguluje stosunkami rodzinnymi.

Sprawy o alimenty

Nasza kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie spraw alimentacyjnych, do których zaliczamy m.in.:

 • sądowe dochodzenie roszczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci bądź małżonków,
 • reprezentowanie klientów w sporach o podwyższenie (obniżenie) wysokości świadczenia alimentacyjnego,
 • stwierdzenia wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Sprawy alimentacyjne należą do niezwykle często występujących, dlatego też za każdym razem pamiętamy o indywidualnym podejściu i zachowaniu maksymalnego obiektywizmu względem interesów reprezentowanych przez nas Klientów.

Sprawy opiekuńczo-wychowawcze

W zakresie działalności naszej kancelarii znajdują się również sprawy związane z kwestiami opiekuńczo-wychowawczymi, do których zaliczamy m.in.: przyznanie bądź pozbawienie a często również ograniczenie bądź zawieszenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów oraz wszelkie sprawy związane z sprawowaniem władzy rodzicielskiej.

Skutecznie prowadzimy sprawy związane z ustaleniem ojcostwa bądź macierzyństwa, uznaniem dziecka, zaprzeczeniem ojcostwa, unieważnieniem uznania dziecka bądź kwestiami administracyjnymi związanymi z zmianą nazwiska.

Postępowania w sprawach dla nieletnich

W zakresie usług świadczonych przez naszą kancelarię prawną znajdują się również sprawy związane z postępowaniami odnoszącymi się do spraw dla nieletnich.

Doskonała znajomość przepisów prawa, w tym ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, legitymuje nas jako rzetelnych pełnomocników do reprezentowania interesów naszych klientów w najbardziej zawiłych postępowaniach.

Dlaczego warto podjąć z nami współpracę?

KOMPLEKSOWE DZIAŁANIE

Świadczymy usługi na każdym etapie postępowania, rozpoczynając od postępowania polubownego, przechodząc do postępowania sądowego.

ZAANGAŻOWANIE I DOŚWIADCZENIE

Wieloletnie doświadczenie i skuteczna praktyka w prowadzeniu postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

TRANSPARENTNOŚĆ DZIAŁANIA

Nasi Klienci na każdym etapie są informowani o postępach w toczących się postępowaniach i sprawach sądowych.

KONKURENCYJNE STAWKI

Przed podjęciem sprawy informujemy Klienta o wysokości oczekiwanego wynagrodzenia za świadczone usługi prawne.

 

Adwokat od spraw rodzinnych i spadkowych w Rzeszowie

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Potrzebujesz konsultacji lub porady?

Zachęcamy do podjęcia z nami kontaktu w dowolnie wybranej przez Państwa formie.
Wypełnienie formularza zajmie tylko chwilkę.

sekretariat@kancelaria-baran.pl

telefon: +48 17 852 25 51

kom. +48 602 703 440