Umowy najmu lokali użytkowych w świetle „Tarczy antykryzysowej”

/
/
Umowy najmu lokali użytkowych w świetle „Tarczy antykryzysowej”
Najem lokalu użytkowego

W związku z wprowadzonym na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stanem epidemii na obszarze RP, ustanowiono czasowe ograniczenia działalności handlowej i usługowej.
Ograniczenia dotykają najemców lokali użytkowych, których działalność na podstawie wyżej wymienionego aktu prawnego została zakazana.
Pewne rozwiązania, które mogą okazać się pomocne dla najemców lokali użytkowych, wprowadza Ustawa z dnia 31 marca 2020 r., tzw. Tarcza antykryzysowa.

1. Rozwiązania dla najemców lokali użytkowych, których działalność została zakazana

Od 31 marca 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. co do zasady nie można wypowiadać umów najmu, ani zmieniać wysokości czynszu. Umowę można wypowiedzieć jedynie w przypadku konieczności rozbiórki lub remontu budynku, w którym znajduje się wynajmowany lokal oraz w przypadku, kiedy najemca narusza postanowienia tej umowy lub przepisy prawa dotyczące sposobu używania tego lokalu.

Jeżeli czas obowiązywania umowy upływa po 31 marca 2020 r., a przed 30 czerwca 2020 r., najemca może tę umowę przedłużyć na dotychczasowych warunkach do 30 czerwca 2020 r. W tym celu, przed upływem okresu obowiązywania umowy najemca musi złożyć jednostronne oświadczenie woli. Wskazane rozwiązanie jest przewidziane wyłącznie dla rzetelnych najemców tj. takich, którzy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy nie zalegali z opłatami czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, używali wynajętego lokalu zgodnie z umową i jego przeznaczeniem oraz nie podnajmowali lokalu bez pisemnej zgody właściciela.

2. Dodatkowe rozwiązania dla najemców lokali w dużych galeriach handlowych

W związku z wprowadzonymi ograniczeniami, działalność gospodarcza nie jest prowadzona w większości wynajętych lokali w galeriach handlowych tj. w obiektach o powierzchni większej niż 2000 m2.

Poza rozwiązaniami, które dotyczą wszystkich najemców lokali użytkowych, których działalność została zakazana, wprowadzono również rozwiązania, które dotyczą wyłącznie  wynajmujących powierzchnie w dużych galeriach handlowych.

Umowa najmu powierzchni handlowej zawarta pomiędzy stronami dalej obowiązuje, ale wszelkie zobowiązania wzajemne z niej wynikające wygasają na czas obowiązywania zakazu prowadzenia działalności. Oznacza to, że w tym czasie strony nie mogą wymagać od siebie świadczeń wzajemnych.

Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Ofertę należy złożyć w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

Najemca nie będzie musiał uiszczać czynszu najmu oraz opłat eksploatacyjnych za okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności pod warunkiem, że po ustaniu zakazu złoży w ciągu 3 miesięcy wspomnianą ofertę przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu, przedłużony o sześć miesięcy. Jeżeli najemca takiej oferty nie złoży, po ustaniu zakazu prowadzenia działalności, zobowiązany będzie do zapłaty czynszu oraz innych należnych opłat za cały okres obowiązywania zakazu.

Jednocześnie, najemca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za media, w sytuacji gdy zawarł umowy bezpośrednio z dostawcami mediów.

3. Dodatkowe rozwiązania dla najemców lokali stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego

Należności pieniężne z tytułu oddania w najem nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przypadające za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, mogą być: umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty.

Ulgi te mogą zostać zastosowane na wniosek podmiotu, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę dotyczącą zasad udzielania ulg. Do czasu podjęcia uchwały, decyzję podejmie wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa.

Inne rozwiązania

Należy mieć na uwadze, że dodatkowe, inne rozwiązania mogą przewidywać poszczególne umowy najmu, różne instrumenty ubezpieczeniowe oraz przepisy dotyczące nadzwyczajnej zmiany stosunków. Znalezienie rozwiązania wymaga każdorazowej analizy danej umowy.

Kontakt z kancelarią Baran w Rzeszowie - pomoc prawna

Niezależnie od sprawy zachęcamy Państwa do nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź przez wiadomość e-mail. Niezwłocznie po zapoznaniu się z danym zagadnieniem podniesionym przez Państwa, nasi prawnicy udzielą rzeczowej odpowiedzi na temat dalszej procedury postępowania oraz dokonają wyceny usługi prawnej.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas

    TAGI
    adwokat kraków adwokat lublin adwokat prawo karne rzeszów adwokat przemyśl Adwokat rzeszów Adwokat w Rzeszowie Adwokat w sprawach karnych covid-19 darowizna ENA epidemia w polsce Europejski Nakaz Aresztowania frankowicze kredyt Grzegorz Baran Grzegorz Baran Adwokat handel narkotykami jada po pijanemu adwokat jazda po alkoholu jazda pod wpływem jazda w stanie nietrzeźwości Kancelaria karna kancelaria kraków kancelaria lublin kancelaria prawna rzeszów Kancelaria prawna w Krakowie kancelaria prawna w lublinie kancelaria prawna w przemyślu kancelaria przemyśl kancelaria rzeszów kancelaria w rzeszowie kodeks postępowania karnego kodeks spółek handlowych koronawirus koronawirus rzeszów adwokat kpk kredyt CHF Kredyty frankowe nowelizacja prawa budowlanego Obrona w sprawach karnych odszkodowania Odszkodowania rzeszów odszkodowanie o wypadek odwołanie darowizny Pomoc frankowiczom pomoc prawna pomoc prawna jazda po aloholu pomoc prawna w rzeszowie Pomoc przy ENA w Rzeszowie pomoc z bankiem kredyt posiadanie i handel narkotykami posiadanie narkotyków prawnik kraków prawnik lublin prawnik przemyśl prawo budowlane prawo karne prawo odszkodowań prawo spółek procedura karna procedura karna nowelizacja przestępstwa narkotykowe skuteczna kancelaria sprawy frankowe Sprawy karne Sprawy karne Rzeszów Sprawy o ekstradycje sprawy sądowe o odszkodowania spółka zoo sytuacja frankowiczów sądy w czasie epidemii tarcza antykryzysowa TSUE uchylenie ENA wyrok TSUE zadośćuczynienie zarzuty o narkotyki zmiana prawa w czasie epidemii zmiany w czasie pandemii zmiany w kodeksie spółek handlowych środki odurzające