Sumiennie zbadaj nabywaną nieruchomość - jak pomagamy zbadać stan prawny nieruchomości, którymi zainteresowani są nasi Klienci?

/
/
Sumiennie zbadaj nabywaną nieruchomość – jak pomagamy zbadać stan prawny nieruchomości

Jak uniknąć kłopotów związanych z nabywaną nieruchomością

Badanie stanu prawnego nieruchomości
Badanie stanu prawnego nieruchomości

W dniu dzisiejszym poruszymy problematykę związaną z nabywaniem nieruchomości. Od wielu lat obserwujemy sukcesywny wzrost zainteresowania naszych Klientów inwestycjami związanymi z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości.

Nasi Klienci zainteresowani są zarówno nabywaniem nieruchomości na własne (prywatne) cele mieszkaniowe, na cele inwestycyjne obejmujące zakup nieruchomości pod wynajem bądź w celu zabezpieczenia kapitału na przyszłość.

Wyspecjalizowany zespół i skuteczne rozwiązania

Sporą grupę naszych Klientów stanowią osoby, które poszukują gruntów inwestycyjnych celem ich dalszego odsprzedania bądź zrealizowania konkretnego zamierzenia inwestycyjnego na danym obszarze. Niezależnie od motywacji i celu jaki chcą osiągnąć nasi Klienci, zagadnienia te nierozerwalnie związane są z kosztowymi decyzjami oraz ryzykiem, które zawsze towarzyszy tego typu realizacjom.

Wychodząc naprzeciw wysokim oczekiwaniom naszych obecnych oraz przyszłych Klientów, nasz dział prawny specjalizujący się w prawie nieruchomości, opracował skuteczny schemat postępowania w przypadku weryfikacji stanu prawnego konkretnej nieruchomości, którą potencjalnie zainteresowani są Klienci.

Katalog czynności, które oferujemy Klientom naszej kancelarii adwokackiej w Rzeszowie w ramach badania stanu prawnego

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości (w praktyce nazywane również „due diligence” nieruchomości), naszego działu prawnego obejmuje m.in. takie czynności jak:

Weryfikacja dokumentów

 • Weryfikacja stanu właścicielskiego nieruchomości wraz z określeniem aktualnych właścicieli nieruchomości często również tych nieujawnionych w księgach wieczystych bądź w ewidencji;
 • Sprawdzenie stanu prawnego w księgach wieczystych;
 • Sprawdzenie zadłużenia nieruchomości (obejmuje również zadłużenie historyczne danej nieruchomości);
 • Sprawdzenie zadłużenia w stosunku do konkretnych podmiotów np. w stosunku do Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Weryfikacja posiadanych przeglądów nieruchomości, które są wymagane na gruncie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) – dalej „pr. bud.”;
 • Weryfikacja możliwości zrealizowania planowanego zamierzenia na danej nieruchomości przez pryzmat przepisów pr. bud. oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) – dalej „r.w.t.”;

Ekspertyza i wycena

 • Weryfikacja aspektów sąsiedzkich oraz mogących wystąpić w przyszłości potencjalnych problemów związanych z tzw. uciążliwym sąsiedztwem;
 • Wystąpienie o wykonanie operatu nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej „u.g.n.”;
 • Wystąpienie o wykonanie ekspertyzy budowlanej dla nabywanej nieruchomości w rozumieniu pr. bud. oraz r.w.t.;
 • Sprawdzenie stanu prawnego związanego z spełnieniem obowiązków występujących na gruncie wymogów przeciwpożarowych analizowanej nieruchomości;
 • Sprawdzenie przez rzeczoznawcę faktycznej wartości nieruchomości.

Analiza stanu prawnego nieruchomości przed zakupem

Niezależnie od lokalizacji nieruchomości, która znajduje się w obszarze Państwa zainteresowania – nasz wyspecjalizowany dział prawny dokona wnikliwej analizy stanu prawnego nieruchomości i przedstawi kompleksowy raport, którego wnioski ułatwią Państwu podjęcie decyzji odnośnie zakupu bądź rezygnacji z nabycia konkretnej nieruchomości.

Doskonale wiemy, jak kosztowne mogą okazać się pochopnie podjęte decyzje związane z zakupem nieruchomości bez dostatecznego zweryfikowania stanu faktycznego. Nasz zespół prawny do spraw weryfikacji stanu nieruchomości zweryfikuje zarówno nieruchomości zlokalizowane na terenie Rzeszowa, województwa podkarpackiego oraz na terenie całego kraju.

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Baran Rzeszów – niezawodny partner w sprawach związanych z badaniem stanu prawnego nieruchomości

Zachęcamy do nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu osobistego, telefonicznego bądź przez wiadomość e-mail. Niezwłocznie po zgłoszeniu, nasza kancelaria adwokacka nawiąże współpracę i ustali strategię działania w zakresie sporządzenia raportu przed nabyciem konkretnej nieruchomości. Właściwa weryfikacja stanu prawnego przed zakupem, uchroni Państwa od przykrych konsekwencji zarówno finansowych oraz prawnych.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas

  TAGI
  adwokat jarosław adwokat jasło adwokat kraków adwokat krosno adwokat lublin adwokat prawo karne rzeszów adwokat przemyśl Adwokat rzeszów adwokat w kielcach Adwokat w Rzeszowie Adwokat w sprawach karnych adwokat w stalowej woli art. 158 kodeksu karnego bójka lub pobicie covid-19 darowizna ENA epidemia w polsce Europejski Nakaz Aresztowania frankowicze kredyt Grzegorz Baran Grzegorz Baran Adwokat handel narkotykami jada po pijanemu adwokat jazda po alkoholu jazda pod wpływem jazda w stanie nietrzeźwości kancelaria adwokacja w stalowej woli Kancelaria karna kancelaria kielce kancelaria kraków kancelaria krosno kancelaria lublin kancelaria prawna rzeszów kancelaria prawna w jarosławiu kancelaria prawna w kielcach Kancelaria prawna w Krakowie kancelaria prawna w lublinie kancelaria prawna w przemyślu kancelaria przemyśl kancelaria rzeszów kancelaria sanok kancelaria w rzeszowie kodeks postępowania karnego kodeks spółek handlowych koronawirus koronawirus rzeszów adwokat kpk kredyt CHF Kredyty frankowe nowelizacja prawa budowlanego Obrona w sprawach karnych odszkodowania Odszkodowania rzeszów odszkodowanie o wypadek odwołanie darowizny Pomoc frankowiczom pomoc prawna pomoc prawna jasło pomoc prawna jazda po aloholu pomoc prawna w rzeszowie Pomoc przy ENA w Rzeszowie pomoc z bankiem kredyt posiadanie i handel narkotykami posiadanie narkotyków prawnik jarosław prawnik kielce prawnik kraków prawnik krosno prawnik lublin prawnik przemyśl prawnik stalowa wola prawnik w jaśle prawnik w sanoku prawo budowlane prawo karne prawo odszkodowań prawo spółek procedura karna procedura karna nowelizacja przestępstwa narkotykowe skuteczna kancelaria sprawy frankowe Sprawy karne Sprawy karne Rzeszów Sprawy o ekstradycje sprawy sądowe o odszkodowania spółka zoo sytuacja frankowiczów sądy w czasie epidemii tarcza antykryzysowa TSUE uchylenie ENA wyrok TSUE zadośćuczynienie zarzuty o narkotyki zmiana prawa w czasie epidemii zmiany w czasie pandemii zmiany w kodeksie spółek handlowych środki odurzające