Skuteczna kancelaria prawna w Rzeszowie

W zakresie działalności Kancelarii Baran świadczymy usługi pomocy prawnej w odniesieniu do materii związanej z przestępstwami gospodarczymi. Przez przestępstwo gospodarcze rozumiemy czyn zabroniony, który godzi w mienie społeczne i porządek stosunków gospodarczych. Do przestępstw gospodarczych zaliczamy takie czyny karalne, które godzą bądź zagrażają ponadindywidualnym dobrom w sferze życia gospodarczego.

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie

Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie Strona główna Kancelaria Adwokacka w Rzeszowie - Kancelaria Baran powstała na bazie 28-letniego doświadczenia zawodowego adwokata Grzegorza Barana. Doświadczenie, wiedza i zaangażowanie tworzą kancelarię o bardzo dużym potencjale intelektualnym.Każdego dnia przez świadczenie usług prawnych budujemy naszą markę i wizerunek, które pomagają zdobywać klientów i utrzymywać ich...