„Wyrok TSUE” a sytuacja kredytobiorców

/
/
„Wyrok TSUE” a sytuacja kredytobiorców
Wyrok TSUE Pomoc frankowiczom

Jak zmieniła się sytuacja kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w frankach szwajcarskich po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt: C 260/18.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 października 2019 r. w sprawie o sygnaturze akt: C-260/18 – zw. dalej

  • „wyrokiem TSUE”, wywołał słuszne poruszenie wśród kredytobiorców, którzy zdecydowali się na zaciągnięcie kredytu w frankach szwajcarskich. Poruszenie to jest o tyle słuszne, gdyż faktycznie nieuczciwe warunki umowy dotyczące różnic kursowych zasługują na pełną negację.

Wyrok TSUE otwiera drogę dla kredytobiorców tak:

  • kredytów indeksowanych, jak i denominowanych, dotyczy on każdej umowy jaką konsument zawarł z bankiem i która zawiera klauzule niedozwolone.

Wnikliwa analiza wyroku pozwala na stwierdzenie, że tzw. klauzule indeksacyjne, które były podstawą dla banku do przeliczania w ramach kredytu  złotówki na waluty obce są w świetle prawa nieważne. Skutek dla kredytobiorcy jest dwojaki. Istnieje możliwość przekształcenia umowy o kredyt indeksowany do fraków szwajcarskich w kredyt w polskich złotych oprocentowany według stopy LIBOR (czyli według referencyjnej wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie), bądź stwierdzenia nieważności całej umowy kredytowej.

W  kontekście korzystnego dla kredytobiorców wyroku TSUE należy wskazać, że niezwykle korzystnie wpływa on na sytuację konsumenta przed polskimi sądami w przedmiotowych postępowaniach. Istotnym jest również to, że nie wszystkie umowy podlegają powyższym możliwościom rozwiązania. Sądy każdorazowo będą badać konkretne sprawy (konkretne umowy kredytowe) oraz wydawać rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy krajowe.

Zatem;

  • wyrok TSUE nie jest wyrokiem uniwersalnym, który ma przełożenie na sytuację każdego kredytobiorcy posiadającego kredyt w frankach szwajcarskich.

Dlatego też niezwykle istotne jest powierzenie analizy swojej umowy kredytowej:

  • doświadczonej kancelarii prawnej, która doskonale znając zarówno przepisy krajowe oraz przepisy Unii Europejskiej, wnikliwe przeanalizuje daną umowę kredytową i przedstawi najlepsze z możliwych rozwiązań dla klienta.

Kancelaria Adwokacka – Adwokata Grzegorza Barana świadczy:

  • kompleksową pomoc przy wstępnej analizie umowy,
  • opracowaniu strategii działania przed  bankami w celu osiągnięcia satysfakcjonującej dla klienta rozstrzygnięcia
  • oraz skutecznie reprezentuje swoich klientów w postępowaniach sądowych.

Pomoc prawna, a kredyt frankowy Rzeszów

Kancelaria Baran w Rzeszowie zapewnia profesjonalną pomoc prawną z kredytem we frankach szwajcarskich. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem oraz do zapoznania się z pozostałą ofertą kancelarii.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas