Odszkodowanie a zadośćuczynienie – na czym polega różnica obu instytucji.

/
/
Odszkodowanie a zadośćuczynienie – na czym polega różnica obu instytucji
Odszkodowanie, a zadośćuczynienie różnice
Odszkodowanie, a zadośćuczynienie różnice

Różnica na przykładzie sprawy Tomasza Komendy

Różnica pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem.

Dzisiejszy wpis traktuje o różnicy pomiędzy dwiema instytucjami (pojęciami), które bardzo często są mylone przez naszych czytelników.

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia różnicy pomiędzy pojęciem odszkodowania, a pojęciem zadośćuczynienia, pragniemy tytułem wstępu wskazać, jakie okoliczności stały się przyczynkiem do napisania niniejszego wpisu.

Analiza obu instytucji w odniesieniu do aktualnego, niezwykle medialnego procesu Tomasza Komendy.

Od dłuższego czasu większość opinii publicznej i nas – środowiska prawniczego, żyje wyrokiem w sprawie uniewinnienia Tomasza Komendy od dokonania przypisywanego mu przestępstwa, który został niesłusznie skazany na 25 lat więzienia za zbrodnię, której nie popełnił.

W mediach sprawa ta nazywana jest od nazwy wsi, w której doszło do zbrodni „zbrodnią miłoszycką” (w tym miejscu wyjaśniamy, że chodzi o wieś Miłoszyce, położoną w województwie dolnośląskim, w powiecie oławskim, w gminie Jelcz-Laskowice.). Proces ten skupił uwagę szerokiego grona obserwatorów z uwagi na rażące złamanie wielu zasad rzetelnego procesu karnego, ale przykuł uwagę również ze względu na rekordowe kwoty, które zostały zasądzone na rzecz pokrzywdzonego – Tomasza Komendy.

O samym przebiegu procesu, wyroku i skali nieprawidłowości napisano już bardzo wiele. Z pewnością będzie to temat wielu opracowań, prac magisterskich czy doktorskich przyszłej grupy prawników, którzy na kanwie tych wydarzeń, będą rozprawiać i wnikliwie analizować całokształt przedmiotowego postępowania karnego. Przechodząc do tematu naszego wpisu należy przypomnieć, że zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Opolu z dnia 8 lutego 2021 r.

Tomasz Komenda, otrzyma od Skarbu Państwa kwotę 811.533,12 złotych (osiemset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote i 12/100 groszy) tytułem odszkodowania oraz kwotę 12.000.000,00 złotych (dwanaście milionów) tytułem zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od prawomocności wyroku.

Mając na uwadze powyższy wyrok, zasadnym jest wyjaśnienie naszym czytelnikom różnicy pomiędzy odszkodowaniem a zadośćuczynieniem. Dodatkowym impulsem do wyjaśnienia tych zagadnień jest fakt, iż w mediach (szczególnie w wpisach internetowych) napotykamy niezliczone ilości artykułów, w których te pojęcia i kwoty są zamieniane, co wprowadza w błąd nieświadomych czytelników.

Chcąc transparentnie wyjaśnić oba zagadnienia wskazujemy:

 • Odszkodowanie jest to pieniężna równowartość szkody majątkowej lub szkody na osobie.

  Pomimo, iż pojęcie to nie zostało jednoznacznie zdefiniowane, to należy zaznaczyć, że odszkodowania powinno pokryć szkodę rzeczywistą (tzw. damnum emergens) oraz utracone korzyści (tzw. lucrum cessans) – łącznie wszystko to, co dana osoba mogłaby osiągnąć w sytuacji, gdyby nie doszło do zdarzenia związane z wystąpieniem szkody.

  Przenosząc powyższe rozważanie na grunt sprawy Tomasza Komendy, należy wskazać, że odszkodowanie wynoszące 811.533,12 złotych uwzględniało wynagrodzenie jakie poszkodowany uzyskałby, gdyby nie przebywał w izolacji, w okresie wykonywania wobec niego części kary, której nie powinien ponieść.

  Tytułem komentarza należy wskazać, że Sąd uznał w całości wniosek poszkodowanego w zakresie wysokości odszkodowania.
 • Zadośćuczynienie jest to pieniężna rekompensata za szkody niemajątkowe związane z negatywnymi przeżyciami, cierpieniem etc. wynikającymi z uwagi na wystąpienie danego zdarzenia.

  Przekładając powyższe na grunt sprawy Tomasza Komendy, należy wskazać, że zadośćuczynienie stanowi rekompensatę związaną z szeroko pojętym cierpieniem, dolegliwościami, rozstrojem zdrowotnym i psychicznym, które zostały wywołane u poszkodowanego w związku z izolacją.

  W tym miejscu należy zaznaczyć, że Sąd uznał tylko częściowo wniosek poszkodowanego w zakresie wysokości zadośćuczynienia (skład orzekający uznał, że wnioskowa kwota 18 milionów złotych jest zbyt wygórowana i zasądził zadośćuczynienie w wysokości 12 milionów złotych).

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Baran Rzeszów – skuteczny partner w sprawach związanych z odszkodowaniem i zadośćuczynieniem

Zachęcamy do nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu osobistego, telefonicznego bądź przez wiadomość e-mail. Niezwłocznie po zgłoszeniu, nasza kancelaria adwokacka nawiąże współpracę i ustali strategię działania, która jest niezbędna do skutecznej ochrony Państwa interesów.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas

  TAGI
  adwokat jarosław adwokat jasło adwokat kraków adwokat krosno adwokat lublin adwokat prawo karne rzeszów adwokat przemyśl Adwokat rzeszów adwokat w kielcach Adwokat w Rzeszowie Adwokat w sprawach karnych adwokat w stalowej woli art. 158 kodeksu karnego bójka lub pobicie covid-19 darowizna ENA epidemia w polsce Europejski Nakaz Aresztowania frankowicze kredyt Grzegorz Baran Grzegorz Baran Adwokat handel narkotykami jada po pijanemu adwokat jazda po alkoholu jazda pod wpływem jazda w stanie nietrzeźwości kancelaria adwokacja w stalowej woli Kancelaria karna kancelaria kielce kancelaria kraków kancelaria krosno kancelaria lublin kancelaria prawna rzeszów kancelaria prawna w jarosławiu kancelaria prawna w kielcach Kancelaria prawna w Krakowie kancelaria prawna w lublinie kancelaria prawna w przemyślu kancelaria przemyśl kancelaria rzeszów kancelaria sanok kancelaria w rzeszowie kodeks postępowania karnego kodeks spółek handlowych koronawirus koronawirus rzeszów adwokat kpk kredyt CHF Kredyty frankowe nowelizacja prawa budowlanego Obrona w sprawach karnych odszkodowania Odszkodowania rzeszów odszkodowanie o wypadek odwołanie darowizny Pomoc frankowiczom pomoc prawna pomoc prawna jasło pomoc prawna jazda po aloholu pomoc prawna w rzeszowie Pomoc przy ENA w Rzeszowie pomoc z bankiem kredyt posiadanie i handel narkotykami posiadanie narkotyków prawnik jarosław prawnik kielce prawnik kraków prawnik krosno prawnik lublin prawnik przemyśl prawnik stalowa wola prawnik w jaśle prawnik w sanoku prawo budowlane prawo karne prawo odszkodowań prawo spółek procedura karna procedura karna nowelizacja przestępstwa narkotykowe skuteczna kancelaria sprawy frankowe Sprawy karne Sprawy karne Rzeszów Sprawy o ekstradycje sprawy sądowe o odszkodowania spółka zoo sytuacja frankowiczów sądy w czasie epidemii tarcza antykryzysowa TSUE uchylenie ENA wyrok TSUE zadośćuczynienie zarzuty o narkotyki zmiana prawa w czasie epidemii zmiany w czasie pandemii zmiany w kodeksie spółek handlowych środki odurzające