Czym jest i jak działa Europejski Nakaz Aresztowania?

Wiele osób zastanawia się nad znaczeniem pojęcia „Europejski Nakaz Aresztowania”. My, praktycy prawa spotykamy się z tym terminem niezwykle często. Dla nas jest to ENA – dokument wydawany w następstwie przeprowadzenia transgranicznego uproszczonego postępowania sądowego, w którym dochodzi do przekazania osoby: podejrzanej, oskarżonej lub wykonania wyroku, zastosowania środka zapobiegawczego w...