Problem z odszkodowaniem – poradnik dla czytelników – Kancelaria Adwokacka Grzegorz Baran w Rzeszowie

/
/
Problem z odszkodowaniem – poradnik dla czytelników
Problem z odszkodowaniem Kancelaria Baran Rzeszów
Problem z odszkodowaniem Kancelaria Baran Rzeszów

Problem z odszkodowaniem

Działając jako doświadczona kancelaria adwokacka w Rzeszowie, od wielu lat zajmujemy się tematyką odszkodowań i dochodzeniem wszelkich roszczeń z nimi związanych.

Celowo stosujemy sformułowanie „wszelkich roszczeń”, gdyż zakres naszej działalności obejmuje szeroki wachlarz usług związanych z odszkodowaniami.

Wiele osób czasem nie jest nawet świadomych, że przysługuje im prawo do odszkodowania. Jednym z najczęstszych roszczeń jest oczywiście to dotyczące wypadków komunikacyjnych.

Kiedy możemy starać się o odszkodowanie?

Oprócz szkody poniesionej w wypadku komunikacyjnym o odszkodowanie można wnioskować z tytułu:

 • z tytułu śmierci w wypadku osoby poszkodowanej
 • z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego
 • z tytułu wypadku w gospodarstwie rolnym
 • z tytułu wypadku przy pracy

Etapy postępowania w sporze

Wielokrotnie spotykamy się z przedmiotową problematyką, dlatego dla naszych klientów przedstawiamy syntetyczny poradnik jak należy działać, zachować się i jakie podjąć czynności, które w dalszej perspektywie okażą się niezwykle pomocne w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Poradnik podzielony został na 3 etapy (co do zasady dotyczą one wszelkich spraw związanych z odszkodowaniami, etc.):

 1. Etap wstępny – gdy jeszcze nie doszło do zdarzenia, które uzasadnia podjęcie czynności prawnych w zakresie dochodzonego odszkodowania;
 2. Etap zaawansowany – który następuje bezpośrednio po zaistnieniu okoliczności uzasadniających podjęcie czynności prawnych;
 3. Etap naprawczy – który następuje po uzyskaniu przez Ubezpieczonego niezadowalającego odszkodowania bądź w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania.

I. ETAP WSTĘPNY postępowania odszkodowawczego

W etapie wstępnym nasz klient nie posiada należytego ubezpieczenia bądź te, które posiada nie spełnia jego oczekiwań. Na tym etapie dokonujemy kompleksowej analizy potrzeb klienta oraz przedstawiamy możliwe rozwiązania, które w naszej ocenie i w oparciu o doświadczenia kancelarii pozwolą na wybór optymalnego wariantu ubezpieczenia z renomowanym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. W tym etapie nasza kancelaria:

 1. analizuje zapotrzebowanie klienta, przeprowadza audyt posiadanych instrumentów ubezpieczeniowych etc.;
 2. doradza optymalne z punktu widzenia interesów klienta rozwiązania związane z danym ubezpieczeniem;
 3. wyjaśnia zawiłe zagadnienia związane z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia.

II. ETAP ZAAWANSOWANY postępowania odszkodowawczego

W etapie zaawansowanym nasz klient zgłasza się o pomoc prawną do naszej kancelarii adwokackiej w sytuacji, gdy nastąpiło zdarzenie, które uzasadnia wystąpienie okoliczności umożliwiających dochodzenia roszczenia odszkodowawczego. Etap ten stanowi znakomitą większość spraw odszkodowawczych, które prowadzone są przez naszych doświadczonych adwokatów. Sprawne podjęcie kroków przez klienta w zakresie wyboru obsługi prawnej często determinuje skalę sukcesu związanego z dochodzonym odszkodowaniem. W tym etapie nasza kancelaria:

 1. obsługuje poszkodowanego klienta od samego początku wystąpienia zdarzenia, które uzasadnia skierowanie roszczenia odszkodowawczego do Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
 2. uczestniczy podczas sporządzania protokołów, oględzin miejsca zdarzenia, przesłuchania klienta;
 3. gromadzi materiał dowodowy w postaci dokumentacji szkody w tym dokumentacji zdjęciowej, zbiera materiały dowodowe od świadków zdarzenia, występuje o nagrania z monitoringów etc.;
 4. wnikliwie bada okoliczności danego zdarzenia (szkody), analizuje zebrany materiał dowodowy i na tej podstawie obiera strategię dalszego działania;
 5. w przypadku wystąpienia takiej konieczności, kancelaria posiłkuje się biegłymi i rzeczoznawcami;
 6. reprezentuje na każdym etapie (przedsądowym, polubownym, sądowym) klienta w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;
 7. bieżąco informuje klienta o stanie sprawy;
 8. przedstawia możliwe rozwiązania i alternatywne możliwości rozwiązania danego zagadnienia odszkodowawczego;
 9. po zakończonym sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym wyciąga wnioski dla klienta i doradza na przyszłość jakie warianty powinien on przewidzieć w przyszłych polisach ubezpieczeniowych, aby jego interesy były jeszcze bardziej zabezpieczone.

III. ETAP NAPRAWCZY postępowania odszkodowawczego

W etapie naprawczym nasza kancelaria adwokacka sanuje (naprawia) błędy, które zostały popełnione w toku dotychczasowego sporu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Najczęściej na tym etapie zwracają się do nas klienci o pomoc prawną w sytuacji, gdy ich własne dotychczasowe działania nie przyniosły pożądanego rezultatu oraz gdy dotychczasowy pełnomocnik nie spełnił oczekiwań klienta. W tym etapie nasza kancelaria:

 1. wnikliwie analizuje przedstawiony przez klienta stan sprawy, zapoznaje się z zebranym materiałem dowodowym;
 2. gromadzi i uzupełnia materiał dowodowy o brakujące dokumenty formalno-prawne;
 3. reprezentuje klienta w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;
 4. przedstawia klientowi możliwe rozwiązania i jeżeli takie występują to określa opcje na osiągnięcie bardziej zadowalającego rozstrzygnięcia w sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym;
 5. po zakończonym sporze z Towarzystwem Ubezpieczeniowym wyciąga wnioski dla klienta i doradza na przyszłość jakie warianty powinien on przewidzieć w przyszłych polisach ubezpieczeniowych, aby jego interesy były jeszcze bardziej zabezpieczone.

Niezależnie od sytuacji, w której znajdują się nasi klienci zawsze podejmujemy wyzwanie związane z kompleksowym reprezentowaniem powierzonych nam interesów. Właściwa analiza stanu faktycznego i doskonała znajomość procedur oraz przepisów obowiązującego prawa, dają możliwość dochodzenia wysokich roszczeń odszkodowawczych. Nasza Kancelaria Adwokacka Adwokata Grzegorza Barana świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie sporów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, posiadamy na swoim koncie wiele wygranych spraw, a nasi zadowoleni klienci są najlepszą z możliwych rekomendacji.

Kancelaria Adwokacka Grzegorz Baran Rzeszów – pomoc prawna w sprawach odszkodowawczych

Zachęcamy do nawiązania z nami bezpośredniego kontaktu osobistego, telefonicznego bądź przez wiadomość e-mail. Niezwłocznie po zapoznaniu się z danym zagadnieniem nasi prawnicy udzielą rzetelnej odpowiedzi na temat dalszych kroków proceduralnych oraz dokonają wyceny usługi prawnej.

Skontaktuj się

tel. +48 17 852 25 51
kom. +48 602 703 440
sekretariat(at)kancelaria-baran.pl

Napisz do nas