/
/
adw. Agnieszka Baran
Agnieszka Baran

Agnieszka Baran

adwokat

Agnieszka Baran w Kancelarii zajmuje się świadczeniem bieżącej obsługi  spółek, prawem cywilnym, a także sprawami frankowymi i odszkodowawczymi . Swoje doświadczenie zdobywała zaczynając pracę w Departamencie Ochrony Praw Człowieka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych następnie przez pracę w Kancelariach Adwokackich w Warszawie zajmowała się sprawami obsługi korporacyjnej spółek kapitałowych w tym sprawami z zakresu „ładu korporacyjnego”, sprawami nieruchomości w tym obsługą prawną wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz sprawami odszkodowawczymi i kredytów frankowych.

Kwalifikacje:

 • LL.M. (Master of Laws) Corporate and Commercial Law, Uniwersytet Maastricht
  (Holandia) – magister prawa
 • Aplikacja adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie
 • Aplikacja adwokacka – Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
 • LL.B. European Law – Uniwersytet Maastricht (Holandia)
 • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – magister prawa

Publikacje:

 • 2017-04

  „The influence of the financial crisis on the corporate governance landscape: the separation of the Chairman and CEO roles – is it necessary to follow that trend?” (Wpływ kryzysu finansowego na krajobraz ładu korporacyjnego spółek: oddzielenie funkcji prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego – czy konieczne jest podążanie za tą tendencją?), Maastricht University

 • 2016-12
  „The limits of limitation of liability in carriage contracts” (Granice ograniczenia odpowiedzialności w umowach przewozu), Maastricht University

 • 2015-01
  „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 stycznia 2014 r., sygn.akt V CSK 109/13” (Studia Prawnicze 2015, Nr 1)

Organizacja:

 • Członek Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz
  Mediator wpisany ma listę stałych mediatorów przy Sądzie okręgowym w Rzeszowie.

 • Izba Adwokacka w Rzeszowie